Digital innsikt

Den teknologiske utviklingen holder på å endre samfunnet i en eksponentiell fart vi aldri har opplevd før. Internet of Things, kunstig intelligens, robotisering, Big data, VR, AR og 3D printing er eksempler på hvordan den teknologiske utviklingen endrer vår verden.

Vi er inne i den fjerde industrielle revolusjonen. Tidligere industrielle revolusjoner gjorde masseproduksjon mulig og resulterte i digital tilstedeværelse for flere milliarder mennesker. Denne fjerde industrielle revolusjonen er imidlertid fundamentalt forskjellig. Den er preget av en rekke nye teknologier som smelter sammen de fysiske, digitale og biologiske verdenene, og endrer spillereglene for alle næringer og hele offentlig sektor.

De store endringene vi nå er vitne til, betyr at vi lever i en tid med store muligheter og samtidig stor risiko. Hver dag får nye deler av verden tilgang til internett og digital tilstedeværelse, som gir fantasiske nye muligheter innen samfunnsutvikling og forbedring av levestandard. Ny helseteknologi som kontinuerlig overvåker din helse kan føre til en revolusjon innen forebygging og tidlig diagnostisering, som vil bedre folkehelsen og spare samfunnet for betydelige summer. Vi ser allerede store spennende endringer i måten vi forvalter eiendeler på, med blant annet gjenbruk og deling. Vi har kun sett begynnelsen på denne type livsfilosofi, som drives frem av både nye generasjoner, teknologiske muligheter og ikke minst fokuset på de store klimaendringene som verden opplever. Private virksomheter vil lete etter muligheter for å forbedre konkurransekraft og lønnsomhet ved bruk av teknologi.

Vi tror at de virksomhetene som er nysgjerrige og ser positivt på de store teknologiske endringene vi nå opplever, vil ha større muligheter for å lykkes i tiden fremover enn de som ikke gjør det. Noen gevinster vil komme fort mens andre tar noe lenger tid før det vil materialisere seg. Organisasjoner, brukere og verdikjeder bruker tid på å nyttiggjøre seg av ny teknologi.

Vi er inne i en fantastisk spennende tid, hvor vi vil være vitne til at verden forandrer seg i en fart vi aldri har sett før. Den teknologiske utviklingen skjer i en eksponentiell fart, og vil påvirke oss alle, både profesjonelt og privat. Å lykkes med digitalisering handler om å være nysgjerrig og se løsninger der andre ser problemer, og sørge for at flest mulig er med og nyttiggjør seg de mulighetene ny teknologi gir. 

I Egde Consulting jobber vi aktivt med å forstå hvordan den teknolgiske utviklingen vil berøre oss og hvilke muligheter og trusler som oppstår.

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hvordan din virksomhet kan anvende teknologi for å forbedre seg.

Ta kontakt

Nysgjerrig på Egde Consulting som samarbeidspartner?

Kontakt oss for en hyggelig prat.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859