Agderkonferansen hovedbilde. Folk som mingler.

Agderkonferansen

Vekstkraft

Det grønne skiftet kan gi ny vekstkraft også for din virksomhet. Møt visjonære foredragsholdere og ledere som får ting til å skje.

I endring ligger det muligheter. Grip dem nå