Tre personer i et møterom under en videokonferanse

Vi trenger ekspertkompetanse for å videreutvikle vår nye drifts- og sikkerhetsplattform

I Egde utvikler og drifter vi robuste og stabile løsninger, designet for en verden som er i kontinuerlig bevegelse. For å gjøre dette jobber vi i smidige team og i tett dialog med kunder og brukere. Helt fra designfrasen har vi øynene våre rettet mot forvaltningsfasen.

Det siste året har vi vært vitne til flere store angrep på viktige it-systemer.  I starten av juli måtte 800 Coop-butikker i Sverige stenge da betalingssystemene ble låst etter et hacker-angrep mot en systemleverandør. Hendelsen illustrerer en økende trend: verdikjedeangrep. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har nylig uttalt at de anser slike angrep som en av de største truslene i tiden fremover.

Samtidig opplever vi en stadig økende forventing om at vi raskt skal være i stand til å tilpasse og videreutvikle kunders løsninger i takt med endrede bruker- og forretningsbehov, uten at dette går på bekostning av sikkerhet og stabilitet.

I Egde utvikler og drifter vi løsninger som er kritiske for våre kunder. Løsninger som inneholder både helsedata og informasjon om nasjonal infrastruktur.

Vi vet at også Egde kan bli brukt som en inngangsport i for sofistikerte og målrettede angrep. Konsekvensene kan bli store.

For å tilrettelegge for både smidighet og sikkerhet bygger vi nå en moderne drifts- og sikkerhetsplattform basert på Azure-teknologi. Plattformen har høy grad av automatisering og hjelper oss i å overvåke løsningene vi utvikler og drifter – med støtte av vårt operative sikkerhetsteam.

Vi jobber med utvikling, drift og forvaltning i smidige kryssfunksjonelle team. De siste årene er dette del av en kultur og metodikk kjent som DevOps, eller DevSecOps når også sikkerhetsekspertene er en sentral del av teamet. Hos oss er sikkerhet sentralt i hele livssyklusen; fra tjenestedesign, arkitektur og utvikling – til drift, overvåking og respons ved hendelser.

Kunne du tenke deg å være med oss på den videre reisen? Vi trenger kloke hoder innen utvikling, drift og sikkerhet som brenner for å sette fart på innovasjon og digitalisering.

Ta i så fall en titt på de ledige stillingene våre, og send oss noen ord om hva du kan bidra med i Egde. Vi gleder oss til å ta en prat med deg over sommeren!