Vi styrker vår tilstedeværelse vest i Agder med kontorplasser på Coworx Mandal

Egde styrker sin tilstedeværelse vest i Agder, og inngår samarbeid om kontorplasser med Coworx Mandal. Som det ledende konsulenthuset på Sørlandet, har vi har gjennom mange år utviklet gode relasjoner til næringslivet og offentlig sektor vest i Agder. Dette er en veldig god måte for oss å være mer tilstede og aktive vest i Agder.

Vi hjelper virksomheter med å realisere sine muligheter ved å kombinere vår kompetanse innen strategi, brukerverdi og teknologi. «Det er nettopp bredden som er vår styrke, slik at vi evner å være en samarbeidspartner over tid» – sier Gisle Stavland, leder for salg og forretningsutvikling i Egde.

I første omgang starter vi med å være regelmessig til stede i kontormiljøet og vil sammen med Coworx invitere til arrangementer som vil være nyttige for næringslivet. En av våre strategiske rådgivere, Gro Kleveland, er selv Mandalitt og vil nå tilbringe mer tid i Mandal i håp om å bidra til økt utvikling i hjemtraktene»

Dersom dette vekker nysgjerrighet så er det bare å ta kontakt med Gisle Stavland, Leder Salg og forretningsutvikling, tlf. 90548313 – gisle.stavland@egdeconsulting.no, eller Gro Kleveland, Strategisk rådgiver, tlf. 95805401 – gro.kleveland@egdeconsulting.no

Innovasjon, Partnere, sørlandet

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859