Grimstad forretningsbygg grimstad Sørlandet Vår historie

Vi styrker Sørlandet

Samarbeid med store internasjonale partnere og andre partnere gir oss ekstra slagkraft.

I de senere årene har vi både i Devoteam og nå i Egde hatt betydelig mer fokus på å samarbeide mer med våre konkurrenter i Sørlandet for å kunne levere prosjekter. Vi så at behovene ofte var fragmenterte med tanke på hva slags teknologikompetanse det var behov for hos kundene. Dette gjaldt særlig innen Software utvikling.

For å levere totalleveranser fra idé til ferdig produkt har vi derfor knyttet til oss partnere for å danne det best mulige teamet som Sørlandet kunne tilby. Eksempler på dette er prosjekter på Mobil app utvikling, Java utvikling, brukerinteraksjon eller på løsninger som skulle driftsettes.

Slik har vi utnyttet vår lange erfaring på å lede og drive gode prosjekter (basert på Lean, Prince2 og smidig utvikling) samtidig som vi har fått gleden av å samarbeide med de som innehar spisskompetansen som det var behov for i leveransen.

En annen erfaring vi har gjort oss etter at vi nå står på egne ben i Egde Consulting er at vi ser at våre tidligere konkurrenter (andre store konsulenthus) ikke lengre ser på oss som konkurrenter, men nå som interessante partnere. De ser at vi har nærhet til kunden samt at vi har tilpasset kompetansen til behovet som finnes i regionen. Dette har åpnet for at vi sammen har satt våre krefter inn på å vinne prosjekter til Sørlandet som ellers hadde havnet i Oslo.

Vi har også erfart at for å vinne og levere på de store offentlige rammeavtalene innen konsulenttjenester, er det formålstjenlig å samarbeide med store nasjonale og internasjonale aktører både for å kunne levere kapasitet, spisskompetanse og løsninger. Samtidig som vi jobber med mindre lokale aktører for å ytterligere øke vår kapasitet.

digitalisering, egde, Partnere, sørlandet, tjenester