Test og kvalitetssikring i teknologi er viktigere enn noen gang

Test og kvalitetssikring i teknologi er viktigere enn noen gang

Vi er på vei inn i en hverdag der teknologi blir en del av bortimot alt vi foretar oss

Teknologi utviklingen som skjer rundt oss er formidabel og den vil fortsette å være det i all overskuelig fremtid. Inntoget av IoT, tingenes internett, skaper et samfunn der alle ting har mulighet til å kommunisere med hverandre.

Flere og flere private og offentlige tjenester og produkter digitaliseres for å overleve i en ny global konkurransehverdag og for å kunne leve opp til stadig nye forventninger fra brukerne og kundene. Vi ser til teknologi for å forbedre, fornye og forenkle våre virksomheter og produkter, og vi ser til teknologi for å kunne håndtere den kommende eldrebølgen.

Eksemplene er mange, og de har til felles at de alle blir mer og mer kritiske og vi er nødt til å kunne stole på at det virker når det skal. Derfor er test og kvalitetssikring viktigere enn noen gang. Kun gjennom effektiv og riktig testing vil man oppnå den nødvendige time-to-market i kombinasjon  med tillitten til teknologien, tjenestene og produktene som man er avhengige av.

Vi i Egde kan test og vi deler gjerne vår innsikt med deg.

Innsikt, kompetanse, Teknologi, tjenester