teknologivalgene i den digitale jungelen

Hvordan ta de riktige teknologivalgene i den digitale jungelen?

Det er lett å gå seg vill i den digitale jungelen når man skal ta de riktige teknologivalgene og det å gjøre de gale beslutningene og investeringene kan bli en kostbar affære.

Årlig investeres det milliardbeløp i utvikling og forvaltning av digitaliserings prosjekter som er avgjørende for det offentlige og privates verdiskapning og tjenesteyting, allikevel er det en stor andel av digitaliserings prosjektene som leverer ingen eller færre gevinster enn det som var forventet.

Verden som vi kjenner den er i endring og det er ikke lenger lett å følge med på den teknologiske utviklingen som stadig skjer raskere og raskere. I vår digitale hverdag blir vi hele tiden møtt av nye ord og uttrykk, og det er et uoversiktlig landskap hvor det er vanskelig å orientere seg med hvilke muligheter og trusler som finnes. Noen teknologi investeringer kan gi din bedrift konkurransefortrinn, mens andre vil kun vise seg å være feilslåtte investeringer hvor man har kastet bort viktige ressurser og energi.

Hvordan kan du gjøre de riktige teknologivalgene for din bedrift? Det viktigste å tenke på er at teknologivalget bør henge tett sammen med bedriftens strategi. Det første du bør gjøre er å definere hva du ønsker å oppnå, og hva som er målet og ønsket situasjon, uavhengig av teknologi og mulighetene som finnes i dag, for å finne ut av hva det er du trenger i din bedrift.

Du bør vurdere om bedriften allerede har verktøy som kan brukes på bedre måter i kombinasjon med andre verktøy og systemer, eller ved å endre på måten dere jobber på før du beslutter å investere i ny teknologi.

Digitalisering handler ikke først og fremst om å investere i ny teknologi, men om å øke omsetning og realisere gevinster gjennom å fornye, forenkle og forbedre forretningsprosesser ved bruk av teknologi.

digitalisering, Innsikt, Teknologi, tjenester