kompetansepartner innen digitale kompetanse

Sørlandets kurs- og kompetansepartner innen digitale kompetanse

Vi lever i en verden hvor teknologien utvikler seg raskere og raskere, og forandringene som følger med er store og fundamentale. Hva du kan er blitt viktigere og kunnskap er ferskvare som du selv er ansvarlig for å oppdatere for å ikke bli hengende etter.

Den digitale revolusjonen er i gang og det er opp til deg om du skal være med i førersetet eller baksetet.

Det er ikke lenger fysisk arbeidskraft som gjelder, for i dag er kunnskap den viktigste innsatsfaktoren til verdiskapningen. Hva du kan er blitt viktigere og kunnskap er blitt ferskvare som du selv er ansvarlig for å oppdatere for å ikke bli hengende etter på grunn av de stadige og raskere teknologiske endringene. Den digitale revolusjonen er i gang og det er opp til deg om du skal være med i forsetet eller baksetet.

De fleste av oss er enig i at kompetanseheving hos de ansatte er viktig. Allikevel er det mange bedrifter som stadig finner seg selv i en klassisk Catch 22-situsajon. Når man har penger så har man ikke tid, og når man har tid så har man ikke penger til å drive kompetanseheving i bedriften. Den klassiske frasen «hva skjer om vi investerer i kompetanseheving for våre ansatte og de forsvinner, men hva skjer om vi ikke gjør det og de blir her» er mer aktuell enn noen gang før i vår digitale tidsalder.

Det er dyrt å gi ansatte kurs. Ikke bare skal man betale for kurset, i tillegg må bedriftene på Sørlandet også betale for transport, kost og losji for å sende de ansatte på kurs i hovedstaden. Dette har vi i Egde Consulting fått med oss og gjennomførte derfor en spørreundersøkelse høsten 2016 for å teste ut om bedriftene på Sørlandet er interessert i kurs- og kompetansetjenester fra en lokal leverandør.

Svarene fra undersøkelsen viste blant annet at flere av respondentene tidligere har sagt nei til å gi ansatte kurs på grunn av at kostnadene forbundet med reise, kost og losji har vært for høye, og at det er etterspørsel og interesse for kurs- og kompetansetjenester på Sørlandet.

Egde Consulting er kurs- og kompetansepartneren for offentlig og private virksomheter på Sørlandet. Vi vil det beste for regionen og satser på dette området. Egdes kursvirksomhet leverer kurs som kobler IT og teknologi med ledelse som gir Sørlandet kompetansen og kapabiliteten den trenger for å være i førersetet av den digitale revolusjonen. Se vår kurskalender.

Vi i Egde Consulting ønsker å utvikle de områdene hvor det er behov for kompetansebygging i tett samarbeid med virksomhetene som kjenner behovene slik at kursene vi utvikler oppleves som relevante for virksomhetene i Sørlandsregionen.

Tips oss gjerne om du har innspill til kurs og kompetanseområder du mener det bør satses på.

digitalisering, kompetanse, Kurs, sørlandet, tjenester