Markedsundersøkelsen om digitalisering på Sørlandet

Som et ledende fagmiljø på Sørlandet innen teknologi og digitalisering, ønsker vi i Egde å bidra til å skape vekst og nye arbeidsplasser i Agder. Digitalisering er et strategisk initiativ for å fornye, forenkle og forbedre ved hjelp av digitale produkter og tjenester, og vi ønsker nå kartlegge tilstanden på Sørlandet innen digitalisering.

Egde gjennomførte i 2016 en markedsundersøkelse for å kartlegge hvordan virksomheter i regionen anvender digitalisering for å styrke sin konkurransekraft.

Årets markedsundersøkelse skal kartlegge utviklingen og status fem år senere. For å få relevant sammenligningsgrunnlag ønsker vi å opprettholde så mye som mulig av undersøkelsen fra 2016. Samtidig er det nødvendig å ta med noen tilpasninger. Nytt i årets undersøkelse er hvilke betydning miljøhensyn, bærekraft og covid-19 har på digitaliseringsarbeidet og konkurransekraften.

Dette er linken til undersøkelsen.

Resultatene fra undersøkelsen vil vi dele gratis med andre og bruke det til å gjøre våre egne tjenestetilbud mer optimalisert for markedet. Vi håper også at dette vil bidra til økt inspirasjon til vekst for Sørlandets virksomheter.

For å klare dette er vi avhengig av å få distribuert denne undersøkelsen ut til flest mulig på Sørlandet. Alle besvarelser er anonyme, men vi ønsker å vite hvilken sektor man tilhører og hvilken rolle man har. Det hadde derfor vært flott om du kunne distribuert denne undersøkelsen ut til kontaktpersonene i din virksomhet. Dere vil få tilgang på resultatet og kan dermed bruke det til å løfte digitalisering internt og eksternt.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859