Mange nye dyktige kolleger i Egde det siste året

Egde fortsetter å vokse, og har det siste året blitt nærmere tredve nye kolleger rikere. Utover vinteren og våren har vi lyst til å presentere alle våre nye medarbeidere. Vi begynner med fem fantastisk dyktige og hyggelige kolleger:

Bergljot Matre Gåsland

Bergljot fullførte Sivilingeniørstudiet i Fysikk og Matematikk ved NTNU i 2016. Hun har jobbet 3,5 år på Medisinsk Teknologisk Avdeling ved Kristiansand Sykehus før hun kom til oss. Der hadde hun ansvar for drift og vedlikehold av det medisinske utstyret, med hovedvekt på bildediagnostikk. I tillegg var hun med i prosjektet Elektronisk Kurve og Medikasjonsløsning. Sammen med leger, sykepleiere og teknologer jobbet hun med å skape de beste løsningene for digitalisering av pasientkurven. Tiden på sykehuset har gitt henne god innsikt i det offentlige helsevesenet og et ønske om å bidra i utviklingen av denne sektoren.

Hun startet i EGDE Consulting fordi hun ville være en del av et fremoverlent fagfelt i rask vekst. Hos oss vil hun jobbe som utvikler, og dermed få muligheten til å skape gode digitale løsninger.

Bergljot trives godt med å løse komplekse problemstillinger på tvers av fagfelt. Noen stikkord om henne: nysgjerrig, analytisk, løsningsorientert, pragmatisk, uredd, utadvendt.

Roger Lea

Roger er utdannet Økonom med spesialisering i Innovasjon og Entreprenørskap. Han kommer fra Stavanger, og har sin bakgrunn fra Olje- og Energibransjen hvor han jobbet som planlegger i Subsea7 og Aibel. Han startet som kommersiell trainee og jobbet med prosjektplanlegging, risikostyring og analyse.

Han flyttet til Flekkerøy i 2013, og har jobbet i Macgregor som Prosjektleder for produktleveranser og Digitale prosjekter. Han vil ha en rolle som rådgiver og Prosjektleder innenfor Prosjektledelse, Innovasjon og Endringsprosesser. Roger starter denne våren på en EMBA med spesialisering i Digital Transformasjonsledelse.

Overgangen fra å levere «harde» produkter, til Digitale konsepter og løsninger har  for meg vært en spennende reise. Jeg gleder meg til fortsettelsen, og håper denne erfaringen kan nyttiggjøres til våre kunder og brukergrupper, slik at vi sammen skaper de beste løsningene.

Gro Kleveland

Gro har bred erfaring som forretningsutvikler gjennom arbeid i alt fra oppstartsbedrifter til internasjonale konsern. Hun har i store deler av karrieren jobbet med prosjekter der hun har utviklet spesifikk kompetanse på bruk av immaterielle verdier og rettigheter som et konkurransefortrinn, bl.a. gjennom sin rolle i kjerneteamet for utvikling av strategier for håndtering av ny teknologi og tilhørende rettigheter i Statoils/Equinors forskningsprogrammer.

Før Gro kom til Egde jobbet hun i to år som forretningsutvikler i Elkem og brukte da mye av sin tid på oppbyggingen av et av Norges første katapultsentre, Future Materials Katapultsenter. Her bidro hun gjennom hele prosessen med eksempelvis utforming av forretningsplan, utvikling av malverk for avtaler og ivaretakelse av IP/IPR samt promotering mot kunde og samarbeidspartnere.

Gro er en strukturert, solid og positiv dame som liker å jobbe tett med individene rundt seg for å oppnå gode resultater som et prosjektteam. Hun er ikke redd for å begi seg ut i ukjent terreng da hun raskt setter seg inn i nye problemstillinger og motiveres av å skape vekst og nye ideer sammen med kunden. I Egde arbeider Gro som strategisk rådgiver med fokus på hvordan man jobber med sikring av (kjerne)verdier i bedriftene koblet opp mot digital sikkerhet, hvilke valg bedriften tar og hvilke strategiske følger disse valgene får.»

Bård Gunnar Tveit

Bård har lang erfaring som konsulent og utvikler. I ulike prosjekter har han jobbet med brukerhistorier, løsningsarkitektur og utvikling. Han har de siste årene hatt ansvar for design, utvikling og vedlikehold av en stor integrasjonsløsning i en produktportefølje innen energibransjen, med høye krav til driftssikkerhet, funksjonalitet og sikkerhet. Denne er basert på tjenesteorientert arkitektur, bygget på Microsoft plattformen og benytter standarder som SOAP og REST, og bruker XML og JSON som meldingsformat i datautvekslingen.

Selv om fokuset har vært integrasjon, har Bård også jobbet mye med implementasjon av webløsninger for kunder innen både privat og offentlig sektor. Det har vært både egenutviklede løsninger, og webløsninger basert på publiseringssystemene EPiServer og Umbraco.

I Egde har han så langt jobbet med implementeringen av tjenesteplattform og Min Side funksjonalitet for Nye Kristiansand kommune og  IKT Agder. I disse prosjektene er det stor grad av integrasjonsarbeid mot ulike registre som matrikkelen, enhetsregister, saks- og arkivsystem og fakturasystem. Bård har i hovedsak jobbet med backend og api’er, men er også involvert i frontendutviklingen, som gjøres i React.

På fritiden prøver han å få spilt mest mulig frisbeegolf og øve på gitarene sine, selv om rockestjernedrømmen er lagt til side.

Øystein Løken

Øystein’s store lidenskap er å skape merverdi og vekst gjennom realisering av uforløste muligheter og potensialer. Denne lidenskapen har han utviklet gjennom 20 års erfaring med tjeneste – og forretningsutvikling i store og mindre bedrifter. Han er vant med å jobbe på tvers av alle organisatoriske fagområder og disipliner og har lært disse godt å kjenne.

Vår nye kollega har erfaring med å utvikle og lansere nye tjenester som har vunnet innovasjonspriser og vært med å bygge opp suksessfulle og lønnsomme forretningsområder, blant annet en av Norges mest lønnsomme mobile applikasjonssatsninger.

Øystein har ledet programvareselskap gjennom store teknologiske- og organisatoriske endringsprosesser med utvikling av ny organisasjon, teknologi og markeder. Dette gjør at Øystein har god kundeinnsikt og forståelse for hva som skal til for å tilpasse seg små og store krav til endringer.

Som faglig person er Øystein analytisk, har stor arbeidskapasitet og god forretningsforståelse. Han setter seg raskt inn i nye problemstillinger, er strukturert og liker nye utfordringer.

Fritiden bruker han til å være aktiv i form av trening og tilbringer tid sammen med familie og venner, gjerne på reise, på sjøen i sin RIB eller i fjellet.

jobbe i egde, kompetanse, tjenester