Lønnsom digitalisering halvdagsseminar Grimstad EGDE

Lønnsom digitalisering. Halvdagsseminar fredag 26.april.

Egde Consulting inviterer til halvdagsseminar under hovedtemaet Lønnsom digitalisering

Målet med seminaret er å skape større forståelse og kunnskap for hvordan digitalisering kan være et verktøy for å utvikle din virksomhet og møte morgendagens krav for fortsatt å være en lønnsom bedrift.

Vi vil fokusere på tre områder:

  • Hvorfor digitalisere? – en strategisk tilnærming
  • Teknologi – hvilke utviklingstrender ser vi og hvordan utnytte mulighetene?
  • Kundedrevet digitalisering – hvordan ivareta kunden og brukerne i en digitaliseringsprosess?

I tillegg vil vi fortelle mer om vårt digitaliseringsprogram til høsten 2019. Dette består av fire halvdagssamlinger under samme hovedtema, Lønnsom digitalisering.

Samlingene vil inneholde faglige innlegg fra ulike virksomheter fra Sørlandet og praktiske diskusjoner og oppgaver for å bli kjent med gode verktøy for å digitalisere egen virksomhet.

Påmelding til vårt seminar 26. april 2019 gjøres ved å sende en epost til info@egdeconsulting.no.

Spørsmål kan stilles til samme epost-adresse.

Påmeldingsfristen er 12. april 2019.

Seminaret er gratis og arrangeres i Teknologiparken i Grimstad.

Velkommen til frokost, og en nyttig og lærerik dag!

digitalisering