Konsulenter foran vegg med postit-lapper

Fra problem til løsning i løpet av en uke

Design Sprint er et av Egde sine mest treffsikre verktøy, når behovet er å ta en idé til markedet. Det bygger på et konsept utviklet av Google Ventures og har vist seg å være veldig effektivt når behovet er å validere et konsept eller idé.

Vi i Egde tilpasser prosessen til hvert enkelt prosjekt og hvilket problem som skal løses, og har fasilitatorer og UX-designere av høy kvalitet, klare til å gjennomføre sprinter for dere.

Metoden

Design Sprint er en innovasjonsprosess som gjennomføres på fem dager, hvor et team jobber gjennom alt fra målgrupper og brukerbehov – til intervjuer, kundereiser, hindringer, konsepter og skisser. Alt dette leder frem til å gjennomføre en reell test av konseptet på sluttbrukere.

Denne måten å jobbe på er effektiv, og bryter litt med den tradisjonelle måten vi jobber på. Ting skjer veldig fort, og man skal på disse dagene ha klart å teste et konsept mot reelle brukere. Fordelen med dette er at man tidlig i en fase kan avdekke om konseptet eller ideen er noe å satse på videre.

Resultatet av prosessen avslører som regel hvilken tilnærming som fungerer og hva som ikke fungerer – det gir dere som kunde en unik innsikt og kunnskap om ulike løsninger til viktige forretningsmessige problemstillinger.

Design sprint kan gjennomføres tilnærmet hvor som helst, eller vi har vår egen, tilrettelagte innovasjons lab i våre lokaler hvor vi gjerne tar dere i mot.

Hvor er Design Sprint relevant?

En designsprint passer til alle problemstillinger, så lenge de er viktige for deg og din bedrift. Noen eksempler hvor Design Sprint har vist seg å være et svært effektivt verktøy er:

 • Testing av mulige organisasjonsendringer
 • Utforsking av en produktidé, konsept eller format
 • Utvikling og test av nye webtjenester eller applikasjoner
 • Forbedring- eller fornyingsarbeid
 • Videreutvikling av eksisterende markeder, eller vurdering ovenfor nye markeder

Agenda for en Design Sprint

 • Mandag          Forstå Problemet. Definér Målet
 • Tirsdag            Fokuser på Ideer og Løsninger
 • Onsdag           Bestem hvilken løsning man går videre med
 • Torsdag           Lag Prototypen
 • Fredag             Teste prototypen, og få tilbakemelding fra brukerne

Hva trengs for å gjennomføre en Design Sprint?

Et problem, eller en utfordring

Hver sprint starter med et konkret problem, eller utfordring. Dette danner et felles utgangspunkt for løsningen som skal utformes

En tidsinvestering på 5 dager

Det er også mulig å få en tilpasset 3 dagers versjon av Design Sprint

Et team som består av 3 til 7 personer

Dette er gruppen som skal gjennomføre Design Sprinten. Det anbefales at denne gruppen representer en bredde i bedriftens kompetanse og ansvarsområder

Egde stiller med

 • En fasilitator og en UX designer, samt mulighet for å benytte spesialister som kan bistå mot problemsstillingen
 • Lokaler som er skreddersydd for Design Sprint
 • Mat og drikke til samlingene
 • Forbruksmateriell

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er interessert i en prat om dette

Karianne Øydegard Ormseth, tlf. 93015849 – epost: karianne.ormseth@egdeconsulting.no

designprint, Innsikt