Egde - Forretningsmessig innovasjon

Forretningsmessig innovasjon

De nyskapende ideene har størst sjanse for å overleve på innsiden av eksisterende virksomheter.

I forbindelse med nedgangen i olje- og gassektoren er det et stort fokus i regionen på startups, gründere og nyetableringer. Man ser etter utspring, og virkemiddelapparatet er aktive til å støtte opp. Det er veldig bra, men minst like viktig er det å ha fokus på å fremme innovasjon og nyskaping i eksisterende virksomheter og næringer. Forskning og statistikk viser at de nyskapende ideene har størst sjanse for å overleve på innsiden av eksisterende virksomheter, og at den største innovasjonskraften finnes i etablerte virksomheter.

Innovasjon kobles typisk til entreprenørskap mens endringer i eksisterende næringer og virksomheter kalles ofte omstilling. Ordet omstilling signaliserer at behovet for å endre allerede er der – ofte på overtid. Innovasjon og intraprenørskap oppmuntrer til å være proaktiv og offensiv i det å utforske mulige behov, forbedringer og vekstområder. Begrepet «intraprenørskap» brukes på det som kan oppsummeres som utvikling og innovasjon innenfor eksisterende virksomheter.

Vi i Egde Consulting jobber kontinuerlig med å utvikle nye forretningsområder både for oss selv og våre kunder. Vi har derfor stor nytte av å være med på Innoventus Sør sitt program for «Forretningsmessig innovasjon» som har fokus på nettopp å utvikle forretningsideer som kan lede til knoppskytinger eller gjennomgripende innovasjoner i den eksisterende bedriften. Vi deler gjerne vår erfaring og innsikt med flere!

digitalisering, Innovasjon, Innsikt, Teknologi, tjenester