Fornøyde Kunder

Fornøyde kunder

Som for alle virksomheter er det viktig for oss at vi bidrar med verdi til våre kunder; forbedre, fornye og forenkle er vårt motto – med vår digitale og forretningsmessige innsikt.

I tillegg til en aktiv kundeoppfølging hele året gjør vi en kundeundersøkelse, som en del av vårt kundeårshjul, minst en gang i året. Da spør vi våre kunder, hvor vi har aktive oppdrag og prosjektet, om hvordan vi og våre konsulenter leverer i disse oppdragene og prosjektene. Vi har fokus på å være lyttende, komme med konstruktive tilbakemeldinger og løsningsforslag på problemstillinger, tydelig i vår kommunikasjon, ta ansvar, levere resultater, være effektive, holde budsjett og tidsfrister og bidra med faglig dyktighet.

Den siste kundeundersøkelsen gjorde vi i månedsskifte november / desember 2017, og alle våre kunder svarte at vi leverte til eller over forventning på samtlige oppdrag. Vi har et snitt vi er stolte av, omtrent 50%-50% distribusjon mellom til forventing og over forventning. Undersøkelsen viser ellers at våre kunder er spesielt fornøyd med at vi tar mye mer ansvar enn forventet i alle våre oppdrag.

EGDE Consulting forventer å fortsette å levere på eller over forventning til eksisterende og nye kunder i 2018.

Innsikt, kunde