Tre personer som jobber i faggruppen for brukeropplevelse og design

Faggruppe for brukeropplevelse og design

Egde har de siste par årene fått inn flere ressurser med lang erfaring innen tjenestedesign og UX. Så nå har vi valgt å sette fokus på dette spennende fagområdet og styrke vår satsning. I tillegg til Janne, Thomas og Karianne som allerede jobber i Egde styrkes teamet ytterligere av to ressurser til i løpet av våren og sommeren.

Vi er engasjerte og synes det er spennende å lære om nye problemstillinger og måter å jobbe på. Vi ønsker å skape gode brukeropplevelser og er opptatt av at løsningene tilpasser seg menneskene som bruker de og ikke omvendt. Vi er opptatt av at sluttbrukeren skal få en best mulig opplevelse og setter derfor brukertesting, innsikt og analyse høyt på prioriteringslisten. I tillegg synes vi det er veldig spennende å utforske hvordan innovative løsninger kan løse små og store problemstillinger.

I tillegg til å sette brukeren i sentrum er vi opptatt av å hjelpe bedrifter med å jobbe mer designdrevet, brukerorientert og iterativt, slik at man alltid har brukeren i fokus når man utvikler nye produkter og tjenester.

Noen prosjekter vi jobber med akkurat nå:

  • Vi har nettopp gjennomført en evaluering av Miljøfyrtårn sine eksterne nettsider og portal for eksisterende kunder. Her gjennomførte vi 10 brukertester som ga oss verdifull innsikt til å utarbeide en analyse for Miljøfyrtårn på hvordan de enklere kan nå nye kunder, og hvordan de bør jobbe fremover for å ivareta eksisterende kunders behov og ønsker.
  • Vi jobber med tjenestedesign og UX for Nye Kristiansand kommune. Her ser vi på eksisterende og nye tjenester for innbyggere, og hvordan «Min side» for den nye kommunen kan ivareta innbyggernes ønsker og behov. Her gjør vi innsiktsarbeid, brukertester, interaksjonsdesign og tjenestedesign.
  • For Difi har vi levert nytt design for diverse av deres felleskomponenter, blant annet Kontakt – og Reservasjonsregisteret og ID-porten. Her gjorde vi også litt innsiktsarbeid og så på brukerreisen og brukte kjernemodellen for å komme med gode løsninger for interaksjonsdesignet. Etter dette har vi jobbet videre med et nytt konsept for «Digital borger», som skal gi informasjon til alle borgere om hva som kreves for å være en fulldigital borger i Norge.

Vi er både på jakt etter spennende nye oppdrag og nye ressurser som kan bidra inn i Egde for å styrke fagmiljøet ytterligere. Ta kontakt for en uformell prat.

Kariannekarianne.ormseth@egdeconsulting.no

Gisle: gisle.stavland@egdeconsulting.no

brukeropplevelse, design, ux