Egdes utviklingsmiljø vokser med nye kunder og prosjekter.

For tre år siden opprettet vi ​​​​​​​Smia, som er Egdes utviklingsmiljø. Smia består av flere kundededikerte team. Teamene i Smia er satt opp for å kunne ta et totalansvar for hele eller deler av verdikjeden til våre kunder. Vi tar frem applikasjoner og løsninger fra design og utvikling til forvaltning, drift og vedlikehold. Vi benytter tverrfaglig team som sikrer kvalitet gjennom hele verdikjeden.

Hvert team har en kjernegruppe som faste deltagere, og utvides med spesialkompetanse basert på hva som er behovet i leveransen. Kjernegruppen følger en leveranse gjennom hele livsløpet og sikrer at teamet tar vare på kunnskapen om prosjekter og produkter etter at de er satt i drift. Dette sikrer best mulig grunnlag for videreutvikling og forvaltning av produktet. Produktteamet jobber tett med kunde gjennom hele prosjektperioden. Prosjektleder er primærkontakt for kunde, men i de fleste prosjekter er det et aktivt samarbeid mellom hele utviklingsteamet og kundens prosjektdeltakere.

Bakgrunnen for at vi etablerte Smia er flere, men en av hoved-driverne er at markedet erfarer at de ikke får tak i den nødvendige kompetansen, kapasiteten og kunnskapen som kreves for å realisere ulike digitale initiativ. Enten det er behov for å utvikle nye digitale sluttprodukter og tjenester, eller om det handler om å omstille seg til en tid der teknologi gir nye muligheter, og der sluttkundene har stadig høyere forventninger til løsningene man tilbyr. Flere kunder har også erfaringer bak seg om hvor utfordrende det er med utviklingsprosjekter. Det er et fåtall som har det å drive denne typen utviklingsprosjekter som sin kjernevirksomhet, mens for vår del er det nettopp det det er.

Smia svarer på disse markedsbehovene og gir bedrifter tilgang på alt som trengs for å utvikle gode digitale produkter og løsninger som til enhver tid svarer til brukernes forventninger. I de aller fleste tilfeller er det flere ukjente faktorer ved starten av et prosjekt. Målet er gjerne satt, men veien dit er uklar, kravene er kun spesifisert overordnet, og det er tekniske usikkerheter. I prosjekter med flere usikkerheter og stor kompleksitet tror vi designdrevet smidig tilnærming til utvikling er den beste metoden for å raskt og effektivt levere verdi til brukerne.

Kundene trekker frem flere gevinster gjennom å benytte Smia:

  • Økt innovasjonstakt.
  • Raskere til markedet.
  • Skalerbar kapasitet og kompetanse ihht gjeldende behov.
  • Trygg og profesjonell forvaltning av sine produkter og løsninger.
  • Innebygd sikkerhet.
  • Tilgang til flere driftsmodeller.
  • Trygghet i teknologivalg.

Har du et utviklingsprosjekt som du tenker eller ønsker å gjennomføre så ta kontakt med oss for en prat over en kopp kaffe.

Ta gjerne kontakt med Øystein Løken på 481 24 144 – e-post eller Gisle Stavland på 905 48 313 – e-post 

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859