De mest populære SW-test trendene i 2018

2018 er godt i gang og det er på tide å se på hvilke trender innenfor SW-testing vi tror vil være de mest populære i 2018.

Høykvalitetsleveranser i DevOps-miljø

Krav om å levere mer, på kortere tid og med høyere kvalitet har i de siste månedene gjort at mange bedrifter er i ferd med å adoptere DevOps-kulturen.

Med DevOps sikrer man i dag at alle aktørene i en bedrift involveres og fremmer smidige prosesser. Tiden mellom utvikling og drift reduseres samtidig som kvaliteten på leveransene opprettholdes.

Nøkkelen til suksess i en slik kultur er implementeringen av kontinuerlige utviklings- og leveranseprosesser. Det må kombineres med et dedikert «DevOps» verktøy som Jenkins eller TeamCity for eksempel som støtter kontinuerlig integrasjon, testledelse og forvaltning av identifiserte feil. En nøkkelfaktor her er å knytte forretning, utvikling og test enda nærmere sammen ved å integrere spesifikasjon og krav tettere på test og kode ved bruk av f.eks. Gherkin og Cucumber.

Automatisere, automatisere og anonymisere

Behov for automatisering og anonymisering av testdata har også fått stor oppmerksomhet og det vil fortsette i 2018. Vi vil observere at:

  • Mengden data som skal analyseres og testes vil fortsette å øke (Big data, GDPR, m.m.)
  • Føringene i GDPR legger begrensninger på bruk av produksjonsdata i test med mindre det er en «berettiget interesse» for å gjøre dette. De som i dag bruker produksjonsdata i test vil måtte se på løsninger for å anonymisere data eller skape fiktive/syntetiske data.
  • Korte leveransetider i prosjekter vill gjøre at man igjen og igjen vil kjøre regresjonstester, i tillegg til validere nye krav som dukkes opp i parallell – alt vil gå fort!
  • DevOps-miljøene vil etterspørre utviklere med kompetanse innen testautomatisering, dataanalyse og dedikerte rammeverk for testing. Ved innføring av slike rammeverk vil det innebære at prosjekter definerer solide teststrategier og allokerer ressurser med riktig kompetanse

Vi håper å kunne se at det i 2018 settes av mer penger til testing, både for å øke kvaliteten på produkter og for å øke kompetansen innen testautomatisering.

Dedikert verktøy

Et dedikert og fleksibelt verktøy for testing vil fortsatt være like viktig. Verktøyet bør gjøre det mulig for testerne å sette seg raskt inn i testene samtidig som de ivaretar kvaliteten. Både utviklere og testere vil kreve å ha mer teknisk kompetanse og å være i stand til å bruke verktøyet med et kontinuerlig skiftende omfang.

Vi ser at verktøy basert på åpen kildekode blir stadig mer populære. Leverandører av hyllevare må derfor bli mer innovative, for eksempel gjennom å tilby en bedre brukeropplevelse og støtte løsninger basert på åpen kildekode slik som Selenium, Webdriver, Cypress og så videre.

Vår konklusjon

I 2018 bør alt haste. Leverandører og kunder vil ha strengere krav til tid og kvalitet på leveranser, samt til kompetanse innen testing. DevOps og smidig utvikling, samt kontinuerlig testing gjennom testautomatisering vil være de mest populære trendene i 2018.

https://egdeconsulting.wpengine.com/tjenester/test-og-kvalitetssikring/

 

Innsikt, test