Situasjonsbilde av en person som skriver oppgave. Akademiet

Akademiet

Vi er Sørlandets kurs- og kompetansepartner

Vi tilbyr «kortreiste» kompetansehevende tjenester til kunder og samarbeidspartnere i offentlig og privat virksomhet på Sørlandet.

Vi tilbyr kurs og sertifiseringer som støtter opp om digital verdiskapning innen prosjekt, prosess, digitalisering, programmering, virksomhetsstyring, test og kravhåndtering med mer i egen regi og i samarbeid med våre akkrediterte partnere.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859